Huurvoorwaarden

1. Reservatie De reservatie is pas definitief en geldig als deze door C-Jump bevestigd werd. Het plaatsen van een reservatieaanvraag alsook de autoreply e-mail is geen bevestiging.

2. Betaling De betaling van de gehuurde artikelen dient te gebeuren bij levering of voorgaand door overschrijving op ons rekeningnummer.

3. Leveringskosten Prijzen vermeld op C-Jump.be zijn inclusief transportkosten in een straal van 20km rond Lier. Buiten deze zone hanteren wij 0,5€/km excl. btw.

4. Annulatie Wij geven onze klanten een slecht weer garantie. Bij aanhoudend slecht weer kan u kostenloos annuleren tot 24u voor levering op voorwaarde dat op de website www.buienradar.be tussen 10 en 18u van de huurdag op de locatie vermeld op de orderbevestiging meer dan 30% kans op regen voorspeld wordt gedurende minstens 3u. Bij minder dan 24u voor levering en andere annulaties (14 dagen op voorhand) zijn wij genoodzaakt 50% van de huursom alsnog aan te rekenen.

5. Verzekering en aansprakelijkheid De huurder is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Tevens is hij verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt en vastgesteld aan het gehuurde materiaal door abnormaal gebruik tot aan de volgende verhuring. Het is verboden om de springkastelen en andere opblaasbare materialen te betreden met schoeisel, eetwaren, snoepgoed, drank, sleutelhangers, brillen, en andere puntige voorwerpen. (Deze beperkingen zijn limitatief opgesomd.) Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten zullen worden aangerekend aan de huurder. U kunt een extra verzekering afsluiten bij uw verzekeringsagent. Permanent toezicht door een volwassene is ten strengste aanbevolen. De verhuurder kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk gesteld worden voor welk ongeval/schade dan ook. De huurder staat ten allentijde in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal.

6. In ontvangstname gehuurde artikelen De datum en tijdstip van levering zijn onderling afgesproken door de huurder en verhuurder. C-jump engageert zich om steeds rekening te houden met de door U opgegeven uren bij het opmaken van onze planning. Indien er op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is op het leveradres zullen wij een extra kost aanrekenen van 25€ excl. BTW per begonnen kwartier. In geval van overmacht kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden bij laattijdige of geen levering en kan de klant geen enkele schadevergoeding eisen van de verhuurder. Wij doen ons best om ons ook aan de afspraken te houden maar zijn jammer genoeg ook gebonden door externe en onvoorziene factoren.

7. Plaatsing Het plaatsen van de gehuurde materialen gebeurt steeds door ons. Een springkasteel, hindernissenparcour, glijbaan, attractie kan best op een vlakke en zachte ondergrond geplaatst worden, bij voorkeur gras. Indien dit niet het geval is gelieve dit bij reservering te vermelden zodat wij ons hier op kunnen voorzien bij
levering. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond bvb losse stenen, glas,… Er dient steeds minimum 1m vrije ruimte rondom te zijn voorzien en achteraan minstens 2m voor de blower. Indien de toevoerbuis van de blower naar het gehuurde artikel niet gestrekt is kan dit leiden tot verbranding van de motor. Na de door ons gebeurde opstelling mag het artikel niet verplaatst worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

TIP: Bij huur van een springkasteel plaatst u het best met de opening naar het feest toe, zo hebt U steeds een beter overzicht over de allerkleinste superhelden.

8. Wat te doen bij regen? Bij regenweer kan u best het kasteel/attractie opgeblazen laten. De blower zeker NIET afdekken deze kan tegen neerslag. Enkel bij onweer of rukwinden dient u de stroom uit te schakelen. De muren naar binnen plooien, het springkasteel/attractie dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Indien het toch open blijft liggen, sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Belangrijk: na de regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen. Het beste helpt u hier even met handdoeken of dergelijke. Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal er nog steeds regenwater doorsijpelen.

9. Extra (on)kosten en bijkomende info Indien er niemand aanwezig is bij levering rekenen wij 50% van de huurprijs aan. Indien er niemand aanwezig is op het afgesproken uur van levering/ophaling en wij hierdoor een tweede keer moeten terugkomen: + 50€* Onvoldoende vrije doorgang om te leveren OF onvoldoende plaats om op te stellen rekenen wij 50% van de huurprijs aan. Elk oponthoud waar wij moeten op wachten, worden aangerekend aan 20€* per begonnen kwartier. Scheuren in de naden(stiksel) van het springkasteel door de huurder zelf gemeld: 0€* Scheuren in de naden (stiksel) van het springkasteel vastgesteld door de verhuurder bij het kuisen of bij de eerstvolgende levering: 125€* Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Hierbij hanteren wij de offerte voor herstelling volgens de fabrikant. Schade aan de netten/touwen door de huurder zelf gemeld: 15€* Schade aan de netten/touwen vastgesteld door de verhuurder: 30€* Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: 50€* De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. * prijs excl.. BTW

10. Geschillen en klachten. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.
Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

Voorzieningen door huurder:
• 1x stopcontact 220V en 16A op de plaats waar het artikel dient te komen (verlengkabel)
• een vrije doorgang van 1 tot 2m om het springkasteel/attractie tot op zijn opstellingsplaats te krijgen. • rondom het artikel minstens 1m vrije ruimte en langs de achterzijde 2m voor de blower.

Bij het plaatsen van de bestelling verklaart de huurder/klant akkoord te zijn met alle bovenvermelde voorwaarden.